TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Bli lærebedrift

Bli lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift, offentlig etat eller institusjon, et opplæringskontor eller en opplæringsring som er godkjent for å ta inn lærlinger. Lærebedrifter skal godkjennes av fylkekommunen.

For i bli godkjent må bedriften kunne gi den opplæringen som er fastsatt for faget, og må ha en faglig kvalifisert person som er ansvarlig for opplæringen.

Ved å melde deg inn i TOKHA, tar vi jobben med å få alle papirer og planer i orden før vi sender søknaden for deg.