TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Startside

Tiltakspakken 2011

Dato: 29.06.2011

Sør-Trøndelag fylkeskommune har vedtatt ny tiltakspakke for 2011

Det utbetales kr. 10 000,- til lærebedrifter som tegner lære/opplæringskontrakt med elever med ungdomsrett før 15.juli 2011.
Formidling skal være medlt via Vigo-bedrift eller direkte til fylkeskommunen: formidling@stfk.no innen denne dato. (læretidsstart- dato kan være etter 15.07.2011)


Det utbetales kr. 20 000,- til nye lærebedrifter som tegner lære/opplæringskontrakt i løpet av kalenderåret 2011.
Med ny bedrift menes de som tegner lære- eller opplæringskontrakt for første gang etter Kunnskapsløftets læreplaner. Her forutsettes det at opplæringskontor overfører minimum 50 % av dette beløpet til læredriften.
Midlene utbetales i forbindelse med det ordinære tilskuddet, og dette krever at kontraktene er fylkeskommunen i hende innen 15.desember 2011.