TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Startside

Yrkesmesse 2013 i Hemnehallen den 30.10

Dato: 15.10.2013

Program/gjennomføring:

- Det legges opp til fortsatt fokus på YRKER /BRANSJER. Dette for å vise at det er et stort mangfold av forskjellige yrker innenfor de ulike bransjene i Hemne.
- Det legges opp til at flest mulig elever skal gjennomføre et utbytterikt besøk hos flest mulige bedrifter.
- Egen stand for rådgiverne ved Sodin og HVS.

- Salg av kaffe og kaker

- Bedriftspresentasjoner i auditoriet ( for de som ønsker det)

- Elever fra videregående skole med foreldre kan få møte repr. fra
  universitet/høgskoler.

- Voksne arbeidstakere som ønsker videreutdanning på høgskolenivå, er også
 velkommen til å avlegge disse et besøk.
- Nye og gamle lærlinger er også selvfølgelig velkomne til å se på muligheter til yrker og eventuell videre utdanning.
 

Messeavis:

Det vil bli laget ei messeavis som distribueres til alle husstander i Hemne, Snillfjord og Aure. Bidrag/stoff til avisa må være levert innen mandag 4. oktober. Årets avis
vil både bli enda mer innholdsrik og strukturert enn tidligere, og elevene vil bruke denne i undervisninga, som et ledd i forberedelsene til messa.