TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Startside

Julehilsen fra TOKHA

Dato: 17.12.2013

image

Til medlemmer og styret i TOKHA                                                                       Julen 2013

Så står julen for døren atter en gang. Det er ikke lenge siden sist. I år er første gangen jeg skriver på vegne av to stykker. Å få en ansatt har vært helt topp.
Håvard har ansvaret for de mekaniske fagene så får jeg gjøre så godt jeg kan i de andre. Tror nok at både Wacker Chemicals AS og Øra Produkter AS merker at våre besøk i bedriften har fått mer faglig tyngde.
Vi har skrevet 18 nye lærekontrakter i løpet av året og har pr dato 42 løpende kontrakter. Vi ønsker oss mange flere og skal i løpet av våren ut å skaffe flere lærebedrifter. Har dere forslag på bedrifter, tar vi gjerne i mot tips.
Spesielt moro er det med lærlinger i et nytt lærefag, nemlig frisørfag. Vi ønsker Fixit Hårstudio og Salong 90 og deres to lærlinger velkommen til oss.
Våre lærlinger har også i år fått gode resultater på sine fagprøver. Av 15 avlagte fagprøver så langt har vi 2 meget godt bestått og resten bestått. Som vi skrev i vårt sommerbrev, sendte vi klage på 2 stryk til fagprøven. Disse ble tatt til følge så vi har altså ingen stryk i år heller. All ære til dere for resultatet. Uten godt arbeid i bedriftene, mindre gode resultater.
Daglig leder ser nå slutten på sitt verv som styreleder i SOST (samarbeidsforum for opplæringskontorene i Sør-Trøndelag). Denne høsten har dette engasjementet medført en god del jobb. Årsaken til dette er at jeg har deltatt i planlegging av YrkesNM som skal arrangeres i Trondheim Spektrum i uke 44 2014, Det blir et kjempearrangement med deltakere og besøkende fra hele landet.
Vi har deltatt på Yrkes- og utdanningsmessene i Hemnehallen. Jeg vil benytte anledningen til å takke våre medlemmer og alle andre som deltok på stand. Dere gjør en utrolig bra innsats for våre ungdommer og potensielle lærlinger.
I høst har vi gjennomført oppstartssamling for de nye lærlingene. Da hadde vi besøk fra Fagenhet for videregående opplæring i Fylkeskommunen og lærlingombudet. Vi har også hatt kurs for veiledere, instruktører og faglige ledere. Hele 25 stykk deltok. Tema var underveisvurdering og opplæringsboka.
Årets julefrokost gikk beklageligvis i vasken. Vi skal gjøre alt vi kan for å gjøre det godt igjen i 2014.
Jeg tar juleferie fra og med mandag 16.12 til og med søndag 6.1. I år blir julen feiret i Hemne med alt det medfører. Lund Bakeri tar fortsatt julebaksten. Resten må jeg nok gjøre selv.
Både Håvard og jeg er å treffe på mobil og epost hvis det skulle vøre behov for oss. Ellers oppfordrer jeg dere til å besøke oss på Facebook.
TOKHA ønsker dere alle
 
En riktig god jul og et godt nytt TOKHA-år!
 
Med hilsen Ingeborg Kjærem Lian og Håvard Hjelen