TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Startside

Oppstartsmøte nye lærlinger

Dato: 21.08.2014

Alle lærlinger som starter sin læretid i en av våre medlemsbedrifter sommer/høst 2014 skal møte på Hemne Hotell frredag 5.9. kl. 08.30. 

Program for dagen er sendt alle aktuelle lærlinger på epost.