TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Startside

TOKHA i spennende møte

Dato: 28.08.2017

TOKHA i et spennende møte med Claudia Garachena fra NGO Canales i Chile.

 bilde1 chile

16. August hadde vi møte i Trondheim med Claudia etter forespørsel fra AquaGen. Hun jobber med ungdom mellom 15 og 18 år og deres yrkesfagutdanning og kontakten med bedrifter i sydlige Chile. Hun ønsket å få informasjon om lærlingeordingen i Norge og hvordan vi jobber i skjæringspunktet mellom lærlinger/elever, fylkeskommunen og videregående skole samt næringsliv. Vi kommer til å holde kontakten videre. Kan nevne at all kommunikasjon foregikk på engelsk da TOKHA sine spanskkunnskaper er ikkeeksisterende.