TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Våre lærefag

Er du ungdom og usikker på hvilket yrke du skal velge?

Når man skal vurdere framtidig yrkesvalg og velge videre utdanning, er det naturlig å ta utgangspunkt i

egne ønsker og drømmer.

Å få holde på med noe en har lyst til, er uten tvil noen av våre sterkeste motivasjonskrefter!

 

Bevissthet omkring egne sterke sider, er et godt utgangspunkt også ved yrkesvalg.

 

Hvor godt kjenner du deg selv?                                                               

Ulike yrker med læreløp og krav til personlige egenskaper, ferdigheter og kunnskap finner du her.

 

                         

 Line Merete Lian 2Stian Holla