TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Våre lærefag

Intervju med lærlinger

Intervju med noen av våre lærlinger:

Automatiseringsfaget

Betongfaget

Energimontørfaget

Helsearbeiderfaget

IKT-servicefaget

Kjemiprosessfaget

Konditorfaget

Kontor- og administrasjonsfaget

Rørleggerfaget