TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Bli lærling

Studieforberedende eller yrkesfaglig

Videregående opplæring er inngangsporten til yrkeslivet og til videre studier. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom yrkesfaglig og studieforberedende opplæring.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier etter 3 år.
Både rådgiver på videregående skole og TOKHA kan hjelpe deg å velge riktig.