TVERRFAGLIG OPPLÆRINGSKONTOR I HEMNE OG AURE

Bli lærling

Hva er en lærling?

I de fleste lærefag foregår de to første årene av opplæringen i skole, Vg1 og Vg2. Deretter følger Vg3 med to års læretid i bedrift, hvorav ett år er opplæring og ett år er verdiskaping. Vanligvis tar det fire år å få fag- eller svennebrev for lærlinger eller kompetansebevis for lærekandidater.

I noen få lærefag er det et Vg3 i skole før opplæringen avsluttes med ett og et halvt eller to års læretid i bedrift. Hvilke lærefag dette gjelder, vil du kunne se under utdanningsprogram og programområder på www.vilbli.no og www.velgetyrke.no

Lærlingens rettigheter og plikter

Vurdering i læretiden

Lærebedriften skal gi deg Undervegsvurdering uten karakter.
Undervegsvurdering skal

Underveisvurderingen skal gis løpende og systematisk, som skriftlige eller muntlige meldinger. Meldingene skal gi begrunnet informasjon om hvilken kompetanse du har og veiledning om hvordan du kan øke kompetansen din i faget. Det skal kunne dokumenteres at Undervegsvurdering er gitt.
Som en del av undervegsvurderingen har du minst én gang hvert halvår rett til en samtale med instruktøren din om din utvikling i forhold til kompetansemålene i faget.
Er du lærekandidat, skal du ha Underveisvurdering i samsvar med den opplæringsplanen som er utarbeidet for deg.

For mer informasjon, ta kontakt med TOKHA eller Hemne videregående skole